Serce sportowca

Serce sportowca

Umiarkowany, regularny wysiłek fizyczny korzystnie wpływa na polepszenie wydolności fizycznej serca. Jednak w przypadku długotrwałego nadmiernego wysiłku fizycznego może dojść do niekorzystnych zmian w budowie serca, które u osób nie trenujących zostałyby uznane za patologiczne. Zmiany pojawiające się w sercu są wynikiem adaptacji mięśnia sercowego do natężonego wysiłku fizycznego. Mówiąc o pojęciu – „serce sportowca” mamy na myśli:

rozstrzeń - powiększenie objętości jam serca;

przerost mięśniówki serca;

wzmożone napięcie nerwu błędnego - dziesiąty nerw czaszkowy (powoduje to zmniejszenie ilości uderzeń serca podczas wysiłku i w spoczynku);

Powiększenie objętości jam serca i zwiększenie jego masy powoduje wzrost objętości wyrzucanej z komór podczas skurczu. Wzmożone napięcie nerwu błędnego powoduje wolną akcję serca - bradykardię.

Większość nagłych zgonów sercowych u sportowców wyczynowych jest wynikiem nie zdiagnozowanych patologii serca (np. kardiomiopatia serca czy arytmogenna dysplazja prawej komory). Należy także pamiętać że wśród przyczyn nagłego zgonu sercowego może być także zawał serca (wzrasta masa mięśnia sercowego). Nadmierne napięcie układu przywspółczulnego - przez nerw błędny (X nerw czaszkowy) może być przyczyną migotania przedsionków.

Kilkuletnie obserwacje zawodowych sportowców wyczynowych (grupa 46 osób - 80% uprawiało kolarstwo) wykazały, że długotrwały ekstremalny wysiłek tego typu może być przyczyną zmian w sercu, prowadzących do groźnych dla życia zaburzeń rytmu. Przerost mięśniówki serca może być przyczyną wystąpienia groźnych arytmii komorowych a nawet zgonu. Bezpośrednia przyczyna groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca nie jest do końca poznana.